Styret

Nåværende styre ble valgt inn på årsmøtet holdt i februar 2021 og består av:

LederLilly Ann Elvestad
Kasserer Merete Brinchmann
Sekretær Victoria Dilling
Matrialforvalter Hans Petter Dilling
Styremedlem Marit Egge