Om korpset

Mossekråkene Veterankorps, janisjarkorps stiftet 15. oktober 1994, består i dag av 22 medlemmer mellom 21 og litt over 70 år. Vi er et korps i Moss som spiller variert musikk. Vi øver hver onsdag på Nøkkeland Skole i Nordre Bydel i Moss.

Gjennom et korpsår pleier vi å holde en høstkonsert, en julekonsert og en vårkonsert. I tillegg spiller vi selvfølgelig på grunnlovsdagen 17. mai. Ellers holder korpset også seminarer for sine medlemmer. Noen år drar vi også en korpstur.

Mossekråkene Veterankorps skal legge vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer.

Våre formål er:

  1. Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i korpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering
  2. Ivareta og utvikle organisasjonsarbeidet i musikkorpset som sosial aktivitet for medlemmene
  3. Fremme forståelse for musikkorpsets kulturelle og sosiale betydning
  4. Ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv.

Vårt motto er: Vi gir oss aldri!

logo til mossekråkene veterankorps - vi gir oss aldri

Et utvalg av våre tidligere konserter finner du her.

Lyst til å bli medlem? Kontaktinformajon finner du her.