Korpsets historie

Korpets stiftere

Mossekråkene Veterankorps ble stiftet 15. oktober 1994 av
– Anne og Jan Erik Kristiansen
– Grete og Per Larsen
– Unni og Rolf Ulfsrud
– Ellinor og Knut Andersen
– Mona og Egil Heintz
Elinor Andersen er Veterankorpsets eneste æresmedlem. Hun døde i 2013 og en representant fra korpset sto som æresvakt under begravelsen.

Stifterne var foreldre til daværende medlemmer av Mossekråkene Skolekorps og noen av de eldste medlemmene i skolekorpset ble de første medlemmene av Mossekråkene Veterankorps. Korpset ble stiftet året før Moss By’s 275 års jubileum i 1995, slik at medlemmene hadde 1 år til å gjøre seg spilleklare.

Intensjonen med korpset

Intensjonen med å stifte Mossekråkene Veterankorps var for å feire by-jubileet, men også for å: 
1. Få til et korps av ”gamle” medlemmer av Mossekråkene Skolekorps for en tidsperiode fram til utgangen av august 1995. 
2. Aktivisere omkring 12 ”eldre” medlemmer i Mossekråkene Skolekorps.
3. Skape blest om Mossekråkene Skolekorps og musikklivet i Nordre bydel.

Korpsets første øvelse

Det ble invitert til «mimrefest» og møte på Mosseskogen Fritidssenter lørdag den 14. oktober 1994. Invitasjonene ble sendt ut med brev til tidligere medlemmer av Mossekråkene skolekorps. Det møtte opp ca. 30 interesserte og det ble vedtatt at den første musikkøvelsen skulle være på Åvangen skole lørdag den 13. november.

En del av medlemmene hadde egne instrumenter, men noter og annet utstyr manglet. Mossekråkene Skolekorps var velvillige og lånte ut noter, i tillegg til å leide ut en del instrumenter. Mossekråkene Veterankorps har mye å takke skolekorpset for, og korpsene har hatt et nært og godt samarbeide.

Nytt korps = nye uniformer og ny fane

I starten var Veterankorps medlem av Mossekråkene Skolekorps, og registrering av medlemmer til NMF gikk derfor gjennom skolekorpset. I dag er Mossekråkene Veterankorps registret som et selvstendig korps i NMF.

Med et nytt korps var det også behov for egne uniformer og en egen fane. Med velvillige sponsorer, snille privatpersoner og loddsalg ble det kjøpt inn blå og røde kjeledresser. Et av korpsmedlemmene tegnet logoen til uniformene og det ble laget en liten fane med samme logo.

Den 1. mai 1995 debuterte korpset i byen med nye uniformer og ny fane. Da august 1995 var gjennomført og korpset var nesten et år gammelt, skulle det egentlig oppløses. Men det var stor stemning blant medlemmene for å fortsette et år til.

Korpsets ledere

Gjennom tidene har Mossekråkene Veterankorps hatt en rekke ledere: Rolf Ulsrud fungerte som leder av tiltakskomiteen fram til årsmøte i september 1995. Der ble Egil Heintz valg som leder. Videre har Knut Andersen, Morten Waldrehsaug, Stig Robert Johansen, Bjørg Henriksen, Ranveig Hansen, Jørn Holløkken og Lillian Larsen ledet korpset opp gjennom årene. I jubileumsåret 2014 var korpsets leder Trine Svienar, og Mette Thue var hennes etterfølger. Fra 2018 er Lilly Ann Elvestad leder for Mossekråkene Veterankorps.

Startet som et «marsj-korps»

Korpset har deltatt på mange 1. mai-arrangementer og alle 17. mai-arrangementer siden starten. De første årene var nok Veterankorpset mest kjent som et ”marsj-korps”. Korpset har en egen trommemarsj som ble laget av en av medlemmene og den har blitt vel mottatt i gatene.

Amatørkorpsfestivalen i Moss

I 1999 arrangerte Mossekråkene Veterankorps den første Amatørkorpsfestivalen i Moss. Korps fra Østlandsdistriktet ble invitert. Det ble spilt konserter rundt om i byen, arrangert leker for deltagere og høydepunktet ved arrangementet var kanskje storkorpset som marsjerte gjennom byens gater. Det har etter hvert blitt arrangert 4 slike amatørkorpsfestivaler.

Fremdeles et aktivt korps idag

Selv om det hele startet med at korpset bare skulle bestå i et år er Mossekråkene Veterankorps fremdeles et aktivt korps. Medlemstallet har gått opp og ned. På det meste var det 45 medlemmer og på det minste var det kun 10 medlemmer. Høsten 2021 består korpset av 24 medlemmer.

Korpsets dirigenter

Gjennom årene har Veterankorpset hatt flere ulike dirigenter. Terje Gravningsmyhr var korpsets første dirigent fra 1994 til våren 1995 mens han også var dirigent for Mossekråkene Skolekorps. Deretter har korpset hatt følgende dirigenter:
– Tor Olav Pettersen og Tore Tjernsli i en periode fra høsten 1995
– Tor Olav Pettersen overtok alene fra 1996
– Hans Gunnar Skaug fra 2006 til 2008
– Tommy Bakkelund fra 2008 til 2012
– Mads Lemjan fra 2012 til 2013
– Terje Gravningsmyhr Høst 2013 – 2023
– Tom Simensen Høst 2023 – (nåværende)

Mottoet til Mossekråkene Veterankorps er: ”Vi Gir Oss Aldri”
logo til mossekråkene veterankorps med mottoet vi gir oss aldri