Dirigent

Terje Gravningsmyhr født 02.03.58. Oppvokst på Jeløy og startet i Jeløy Skolekorps ni år gammel. Videre i Moss Ungdomskorps og Moss Janitsjar. Tatt opp som elev på Sjømilitære Korps Musikklinje i 1975, eksamen i 1980 og fast ansettelse i Marinemusikken fra 1981. Private studier med Knut Bergodd i operaorkesteret (DNO)og professor Frøydis Ree Weekre på Norges Musikkhøyskole. Hovedinstrument : Valthorn.

Fungerende sjef i Kongelige Norske Marines Musikkorps (KNMM) fra desember 2007 til januar 2011. Han har vært hornist, konsertoffiser, og stedfortredende sjef i KNMM. Hornist i KNMM sitt 11 manns Brassensemble. Grad: Orlogskaptein.

Diverse frilansjobber. Har vikariert i de fleste norske profesjonelle orkestere: Oslo Filharmoniske Orkester, Den Norske Operas Orkester, Krinkastingsorkesteret, Bergen Filharmoniske Orkester og Trondheim Symfoniorkester.

Diverse dirigentengasjementer: Hof Skolekorps, Sentrum Skoles Musikkorps i Horten, Mossekråkene Skolekorps, Skiptvedt Musikkorps, Moss Ungdomskorps, Moss Gamle Guttemusikkorps og Greåker Musikkorps. I tillegg kommer mange engasjementer av kortere varighet.

Dirigent i Mossekråkene Veterankorps fra august 2013.