Mossekråkene Veterankorps vedtekter
..........................................................................................................................................................Mossekråkene Veterankorps

Om oss
.......................................................................................

Mossekråkene Veterankorps, stiftet 15. oktober 1994 består i dag av 37 medlemmer mellom 18 og litt over 60 år. Det er en fin fordeling mellom treblåsere og messing, og gleden var stor når vi for få år siden fikk mange nye ansikter på grovmessing.

Korpsets formål er:
Mossekråkene Veterankorps skal legge vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer.
Mossekråkene Veterankorps skal:
  • Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i korpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering
  • Ivareta og utvikle organisasjonsarbeidet i musikkorpset som sosial aktivitet for medlemmene
  • Fremme forståelse for musikkorpsets kulturelle og sosiale betydning
  • Ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv.

Vårt motto er:

Vi gir oss aldri

Web Page Maker, create your own web pages.